Rollen buiten de deelnemende organisatie

De Rijks I-Trainees krijgen een coachingstraject aangeboden. Hierin staat zowel de professionele als de persoonlijke ontwikkeling van de trainee centraal. Daarnaast staat het programmateam van het Rijks I-Traineeship altijd klaar voor de trainees.

Het Rijks I-Traineeship programmateam. Het programmateam is de spin in het web het Rijks I-Traineeship. Zij sturen op de uitgangspunten en kaders van het Rijks I-Traineeship, richting alle betrokken partijen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de werving, selectie, het matchen van werkplekken, de informatievoorziening en het verder door ontwikkelen van het Rijks I-Traineeship. Het team is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de I-Trainees en de begeleiding tijdens het Rijks I-Traineeship en werkt veel samen met de lokale traineecoördinator.