Rollen binnen de deelnemende organisatie

De Rijks I-Trainee. Rijks I-Trainees gaan zich twee jaar lang ontwikkelen bij drie verschillende opdrachtgevers. Ze vergroten hun kennis en kunde op I-gebied, leren de Rijksoverheid kennen en zijn zodoende in staat om het ICT-, Data- en Cyberlandschap van de Rijksoverheid naar een hoger niveau te tillen.

De lokale traineecoördinator. De lokale traineecoördinator is het aanspreekpunt voor de Rijks I-Trainees binnen de organisatie waar de opdracht plaatsvindt. De trainees hebben dus per werkplek een andere traineecoördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van de trainees binnen de organisatie en onderhoudt contact met de werkplekhouder. Daarnaast fungeert de lokale traineecoördinator als aanspreekpunt voor het Rijks I-Traineeship programmateam en is binnen de organisatie de persoon die op de hoogte is van de ontwikkelingen van het Rijks I-Traineeship. De lokale traineecoördinator stemt dit af met de werkplekhouders.

De werkplekhouder en werkplekbegeleider. Een tweede belangrijke begeleidende rol is die van de werkplekhouder. Dit is de leidinggevende voor wie de Rijks I-Trainee een opdracht uitvoert. De werkplekhouder is in de regel MT-verantwoordelijke voor de opdracht. Hij of zij begeleidt de trainee op de werkvloer en geeft input voor de eindbeoordeling. De werkplekhouder kan ervoor kiezen de begeleiding te delegeren naar een werkplekbegeleider.